DigArticle
 Search

ጥር
25
2023

ሚኒስቴር መሰሪያ ቤቱ በ2015 በጀት ዓመት የ6 ወር ዕቅድ አፈጻጸም ዙሪያ ግምገማ አካሄደ

Posted by Teklu Elias        0 Comments

ፍትሕ ሚኒስቴር ሕገ መንግስቱንና ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከማክበርና ማስከበር፣ የሕግ የበላይነትን ከማረጋገጥ እንዲሁም የፌዴራል መንግስቱንና የሕዝብን [Read More...]Categories: categoryዜናጥር
23
2023

ለኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፍትህ ሚኒስቴር መካከለኛ አመራሮች እና ፈፃሚዎች በፕሮጀክት አስተዳደር ዙሪያ የአቅም ግንባታ ሥልጠና እየተሰጠ ይገኛል

Posted by Teklu Elias        0 Comments

ስልጠናውን በንግግር የከፈቱት በፍትህ ሚኒስቴር የፍትህ ሥርዓት ማሻሻያ እና ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ኖህ ታከለ ተቋሙ የ10 እና የ5 [Read More...]Categories: categoryዜናጥር
18
2023

8ሺ 863 ግራም የኮኬይን እፅ ይዞ የተገኘው ናይጄሪያዊ በፅኑ እስራት እንዲቀጣ ተወሰነ

Posted by Teklu Elias        0 Comments

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ዘርፍ የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጀነራል ዐቃቤ ሕግ 8ሺ 863 ግራም የሚመዝን [Read More...]Categories: categoryዜናጥር
16
2023

በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስር ለሚገኙ ለምርመራ ክፍል ኃላፊዎችና ለምርመራ ቲም መሪ ፖሊሶች ሲሰጥ የነበረው ስልጠና ተጠናቀቀ

Posted by Teklu Elias        0 Comments

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ ዐቃ ህግ ዘርፍ የቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ጉዳይ መከታተያ ዳይሬክቶሬት ከንቃተ ህግ ትምህርትና ስልጠና ዳይሬክቶሬት ጋር [Read More...]Categories: categoryዜናጥር
08
2023

ቋሚ ኮሚቴው፤ በወንጀል ስነ-ስርዓት ህግ ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር መከረ

Posted by Teklu Elias        0 Comments

በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ እና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በወንጀል ስነ-ስርዓት ህግ ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር ተወያይቷል። ቋሚ ኮሚቴው በሴቶች እና [Read More...]Categories: categoryዜናጥር
07
2023

የሙስና ወንጀሎችን ለመከላከል ከንግግር የዘለለ ተጨባጭ እና በተግባር ተኮር እርምጃዎች እንደሚያስፈልጉ ተገለጸ

Posted by Teklu Elias        0 Comments

የኢፌዲሪ ፍትሕ ሚኒስቴር የፀረ ሙስና ቀን ክብረ በዓል የማጠቃለያ የፓናል ውይይት አካሂዷል፡፡ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሙስናን መታገል በተግባር በሚል መሪ ቃል [Read More...]Categories: categoryዜናጥር
06
2023

በሴቶችና ሕፃናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በመከላከሉ ሂደት የሕዝብ አደረጃጀቶች ሚና የጎላ መሆኑ ተገለጸ

Posted by Teklu Elias        0 Comments

በሴቶችና ሕፃናት መብት አጠባበቅ እንዲሁም የሚፈጸሙ ወንጀሎችን መከላከል በሚያሰችሉ ጉዳዮች ዙሪያ ከአዲስ አበባ ከተማ አሰተዳደር 11ዱም ክፍለ ከተማ ከተወጣጡ [Read More...]Categories: categoryዜናጥር
05
2023

ፍትሕ ሚኒስቴር ከማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ጋር በንቃተ ህግ ትምህርትና ስልጠና ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ እየሰራ መሆኑ ተገለጸ

Posted by Teklu Elias        0 Comments

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፍትሕ ሚኒስቴር በንቃተ ህግ ትምህርትና ስልጠና ጉዳዮች ዙሪያ ከማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ጋር በጋራ እየሰራ ይገኛል፡፡ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ [Read More...]Categories: categoryዜናጥር
04
2023

2 ኪሎ ግራም ጥፍጥፍ ወርቅ ደብቆ ወደ ሀገር ውስጥ ሲያስገባ የተያዘው ግለሰብ በእስራትና በገንዘብ እንዲቀጣ ተወሰነ

Posted by Teklu Elias        0 Comments

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ዘርፍ የኢኮኖሚ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ዐቃቤ ህግ የጉሙሩክ ስነ-ስርዓት ያልተፈፀመበትን ወርቅ ይዞ [Read More...]Categories: categoryዜናጥር
03
2023

በሴቶችና ሕጻናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በቂ ትኩረት ሊሰጣቸውና የፍትሕ አካላትም ሚናቸውን በአግባቡ ሊወጡ አንደሚገባ ተገለተጸ

Posted by Teklu Elias        0 Comments

በሕጻናት ፍትሕ አስተዳደር ዙሪያ ያሉ ሕጎችና የምርመራ ተግባራት እንዲሁም ያለዕድሜ ጋብቻና የሴት ልጅ ግርዛትን አሰመለክቶ ከፌዴራልና ከክልል ለተወጣጡ የፍትሕ [Read More...]Categories: categoryዜና


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21