Search

የጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ /ቤት ተግባር እና ኃላፊነት

 

የጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ /ቤት ከዚህ ቀደም የጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ልዩ /ቤት በሚል መጠሪያ ተደራጅቶ የነበረ ሲሆን በዚህ ተቋማዊ አደረጃጀት የጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ /ቤት በሚል መጠሪያ የአስተዳዳር እና ፕሮተቶኮል አገልግሎት ቡድን የተጠሪ የስራ ክፍሎች እና ተቋማት ክትትልና ድጋፍ ቡድን እንዲሁም የስነ ምግባር ክትትል ቡድንን በስሩ ይዞ የሚከተሉት ተግባርና ሀላፊነቶች ይኖሩታል፡-

 

1. ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ስትራቴጂያዊ በሆኑ ጉዳዮች ያማክራል፤ አማካሪዎችንና የአስተዳደር ሰራተኞችን ያስተባብራል፣ ያሰማራል፣ የስራ አፈፃፀማቸውን ይገመግማል፣ ይመዝናል፤

2. ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ በመደበኛ ስብሰባና ከመ/ቤቱ ውጭ በተለያዩ ስብሰባዎች ላይ በማይገኝበት ጊዜ ወክሎ ይሳተፋል፣ ለተለያዩ ስብሰባዎች እና ፕሮግራሞች የሚቀርቡ ንግግሮችን ያዘጋጃል ወይም እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤

3. የበላይ አመራሩ ለሚሳተፉባቸው ብሔራዊና አለም አቀፍ ስብሰባዎች አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶች እና መግለጫዎች ተሟልተው መቅረባቸውን ያረጋግጣል፤ የኢፌዲሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ተቋማዊ አደረጃጀት ማኑዋል

4. ለጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ለሚቀርቡ ቅሬታዎች ምላሽ ይሰጣል በሚመለከታቸው አካላት እንዲፈታ ይመራል፣ በጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ውሳኔ የሚሹ ጉዳዮች የውሳኔ ሓሳብ ያቀርባል፣

5. የማኔጅመንት ስብሰባዎችን ያቀናጃል፣ ከጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ጋር በመመካካር አጀንዳ ይቀርፃል፣ የስብሰባ ቃለ ጉባኤ በአግባቡ መያዙን ያረጋግጣል፣ የተሰጡ ውሳኔዎችን እና አቅጣጫዎችን ተፈጻሚነት ይከታተላል፤

6. የኢፌዴሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግና የክልል ዐቃብያነ ሕግ ተቋማት የጋራ መድረክ ፀሐፊ ሆኖ ያገለግላል፣ ያስተባብራል፣ ከጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ በሚሰጠው አቅጣጫ አጀንዳ ይቀርፃል፣

7. ከሥነ-ምግባር ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ ጥቆማዎችን በመቀበል እንዲጣራ ለሚመለከተው አካል ይመራል፣ ተጣርቶ ሲቀርብም መርምሮ ለጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ውሳኔ ያቀርባል፣

8. ለበላይ አካላትና ለተለያዩ /ቤቶች የሚቀርቡ ዕቅዶችና ሪፖርቶች ወቅታቸውን ጠብቀው መቅረባቸውን ይከታተላል፣ ግብረመልስ ይሰጣል፣

9. ለተቋሙ ተልዕኮ ማሳካት ማነቆ የሆኑ ችግሮችን ይለያል፣ መፍትሔ እንዲያገኙ ተገቢውን ክትትል ያደርጋል፤

10.በመ/ቤቱና በሌሎች ባለድርሻ አካላት የሚደረጉ የቅንጅት ስራዎች ያስተባብራል የመግባቢያና የፕሮቶኮል ስምምነት ሰነዶች እንዲዘጋጁ ያደርጋል፣ ያስፈጽማል፣

11.በጠቅላይ ሕግ ሰብሳቢነት የሚመሩ ቦርዶችን፣ ግብረኃይሎችን እና ልዩ ልዩ አደረጃጀቶችን ይከታተላል፤ ይደግፋል፣

12.ከተለያየ አካላት የሚቀርቡ አስተያየቶችን ምርምሮ ለጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ የተጠቃለለ የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባል የተሰጡ ውሳኔዎች አፈፃፀም ይከታተላል፣ 13.የተጠሪ ተቋማት ቅንጅታዊ አሰራርና ቋሚ የክትትልና ድጋፍ ስርአት ይዘረጋል፣

14.በተጠሪ ተቋማት የሚወጡ ህጎችን፣ ፖሊሲዎችን፣ ፕሮግራሞችንና ዕቅዶችን ይከታተላል፣

15.ለጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ተጠሪ የሆኑ የስራ ክፍሎችን ያቀናጃል፣ ያስተባብራል፣ ዕቅዶችና ሪፖርቶች ላይ ግብረ መልስ ይሰጣል፤

16.ለጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ተጠሪ የሆኑ ተቋማት ተልዕኳቸውን በአግባቡ መወጣታቸውን ይከታተላል፣ ለሚያቀርቡት ጥያቄ ተገቢው ምላሽ እንዲሰጣቸው ያደርጋል፣ የኢፌዲሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ተቋማዊ አደረጃጀት ማኑዋል

17.ከስራ ዘርፎች፣ ከተጠሪ ተቋማት እንዲሁም ከተለያዩ አካላት ለበላይ አመራሩ የሚላኩ ጉዳዮችን ምላሸ ይሰጣል፤ ውሳኔ የሚሹትን ለጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ያቀርባል፤

18.በጠቅላይ ዐቃበ ሕግ ውሳኔ የሚያስፈልጋቸው አስተዳደራዊ ጉዳዮችን ከሕግና /ቤቱ ከተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት አንፃር በመለየት በማስረጃ ተደግፈው እንዲቀርቡ ያደርጋል፣ ውሳኔ ሲያገኙ ተፈጻሚነታቸውም ክትትል ያደርጋል፣

19.ለጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ መቅረብ ያለባቸው ጉዳዮች ቀጠሮ እንዲያዝላቸው ያደርጋል፣ ጉዳዮችን በመለየት የውሳኔ ሐሳብ ያቀርባል ሲወሰንም ተፈጻሚነታቸውም ይከታተላል፣

20.ለጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ እና ለጽ/ቤቱ የተመደበን በጀት ያስተዳድራል፣ ተለይቶ በሚሰጠው ዉክልና፣ ግዢ ወይም ክፍያ እንዲፈጸም ለሚመለከተው ጥያቄ ያቀርባል፣ ለጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ የሚያስፈልግ ግብአት መሟላቱን ያረጋግጣል፣

21.በጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ የሚከናወኑ የጽሑፍ ግንኙነት፣ የስብሰባና የጉዞ ፕሮግራሞችን ይመራል፣

22.የጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ የስብሰባ መርሃ ግብር እና ግዜ ሰሌዳዎች ያቀናጃል፣

23.የፕሮቶኮል ሽፋን መሰጠት ለሚያስፈልጋቸው የበላይ አመራሮችና የውጭ እንግዶች መሰጠቱን ያረጋግጣል፣

24.የበላይ አመራሩ የእንግዳ መስተንግዶ እና የሀገር ውስጥና የውጭ አገራት ጉዞ ዝግጅቶች አፈፃፀም ያመቻቻል ይከታተላል፣

25.ከዚህ በፊት የሕግ ኦዲት ቅሬታና ስነምግባር መከታተያ ዳይሬክቶሬት በደንብ ቁጥር 443/2011 አንቀጽ 91/2 ተሰጥቶ የነበረዉን የዲስፕሊን ጥፋት ሲፈፀም ለዋና ጉባኤ ወይም ለንኡስ ጉባኤዉ ክስ እንዲቀርብ ያደርጋል፣

26.የሀብት ማሳወቅና ማስመዝገብ የሚገባቸዉን አመራሮችና ሰራተኞች ሃብታቸዉን ይመዘግባል፣ የምዝገባ ሰነዱን ለሚመለከተዉ /ቤት በወቅቱ መላኩን ይከታተላል፣

27.ሀብታቸዉን ያስመዘገቡ አመራሮችና ሠራተኞች ወቅቱን ጠብቆ እድሳት እንዲያደርጉ ይከታተላል፣ ሲለቁ ክሊራንስ ከማግኘታቸዉ በፊት ዳግም ምዝገባ እንዲያካሂዱ ያከታተላል ፣እሴቶችና የስነምግባር ደንቦች ማስረጽና ማስፈጸም የሚያስችሉ ስልቶች ይቀርፃል፣ መተግበሩን ይከታተላል፣

28.ለሙስናና ብልሹ አሰራር የተጋለጡ የስራ ክፍሎችንና ክፍተቶችን በጥናት በመለየት የመከላከያ ስትራቴጂ እንዲቀረፅ ያስተገብራል፣ ይታተላል፣

29.ተቋማዊና የተቀናጀ የሙስና መከላከል ስትራቴጂ እንዲቀረፅ ያደርጋል፣ የኢፌዲሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ተቋማዊ አደረጃጀት ማኑዋል

30.ለተቋሙ ሰራተኞች የስነ-ምግባር ስልጠና እንዲሰጥ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት ይሰራል፣ 


   የኃላፊ ስም

የቢሮ ስልክ ቁጥር፡-