የጉዳይ ክትትል

የጉዳይ ቁጥር የጉዳይ ስም የጉዳይ አይነት የፖሊስ ቁጥር የፍርድ ቤት ቦታ ፋይል የተከፍተበት ቀን የዳኛ ስም
2417/11 ስርቆት የተለያዩ ወንጀሎች 301/11 ቂረቆስ 11/6/2011 12:00:00 ጧት ተስፋ
2417/11
 
የፍርድ ቤት ቦታ የቤን ችሎት ምክንያት ሁኔታ ቀን  
ተከታታይ ቁጥር የመጀመሪያ ስም አባት ስም የአያት ሥም
ተከታታይ ቁጥር የመጀመሪያ ስም አባት ስም የአያት ሥም
ተከታታይ ቁጥር የመጀመሪያ ስም አባት ስም የአያት ሥም
3236/10 ውንብድና የተለያዩ ወንጀሎች 2411/10 ልደታ 14/10/2010 12:00:00 ጧት ሳሙዔል
3236/10
 
የፍርድ ቤት ቦታ የቤን ችሎት ምክንያት ሁኔታ ቀን  
ተከታታይ ቁጥር የመጀመሪያ ስም አባት ስም የአያት ሥም
1 ሀይሌ መንግስቴ
ተከታታይ ቁጥር የመጀመሪያ ስም አባት ስም የአያት ሥም
ተከታታይ ቁጥር የመጀመሪያ ስም አባት ስም የአያት ሥም
1 የፊ/ዐ/ህግ
2692/11 ስርቆት የተለያዩ ወንጀሎች 353/11 ቂርቆስ 6/7/2011 12:00:00 ጧት ተስፋ
2692/11
 
የፍርድ ቤት ቦታ የቤን ችሎት ምክንያት ሁኔታ ቀን  
ተከታታይ ቁጥር የመጀመሪያ ስም አባት ስም የአያት ሥም
1 አለምነው አላምረው
ተከታታይ ቁጥር የመጀመሪያ ስም አባት ስም የአያት ሥም
ተከታታይ ቁጥር የመጀመሪያ ስም አባት ስም የአያት ሥም
1 የፊ/ዐ/ህግ
2889/11 ስልጣንን ያላግባብ መጠቀም ሙስና 239/11 ቂርቆስ 23/7/2011 12:00:00 ጧት ተስፋ
2889/11
 
የፍርድ ቤት ቦታ የቤን ችሎት ምክንያት ሁኔታ ቀን  
ተከታታይ ቁጥር የመጀመሪያ ስም አባት ስም የአያት ሥም
ተከታታይ ቁጥር የመጀመሪያ ስም አባት ስም የአያት ሥም
ተከታታይ ቁጥር የመጀመሪያ ስም አባት ስም የአያት ሥም