JobApplication

የማስታወቂያዉን ሙሉ መረጃ ለማየት ከታች የሥራ ማስታወቂያ የሚለዉን ይጫኑ (0)

ደመወዝ : /

የአሁኑ ደረጃ : /

3/10/2021 12:00:00 ጧት
የስራው ማመልካቸው ቀን አልፎውል

የሥራ ማስታወቂያዉን ለማየት ከታች ክፍት የሥራ ማስታወቂያ የሚለዉን እንዲጫኑ እየጠየቅን ለክፍት የሥራ ቦታው ማመልከት የምትፈገልጉ አመልካቾች በማስታወቂያው በተገለፀው መሠረት በአካል በመቅረብ ብቻ መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን (0)

ደመወዝ : /

የአሁኑ ደረጃ : /

20/3/2021 1:55:40 ከሰዓት በኋላ
የስራው ማመልካቸው ቀን አልፎውል