የኢ... ፍትሕ ሚኒስቴር ራዕይ፣ተልዕኮና እሴቶች

 

ራዕይ

በ2022 የአፍሪካ የፍትሕ ተቋማት ተምሳሌት ሆኖ ማየት

 

ተልዕኮ

የህግ የበላይነትንና ሰብዓዊ መብትን በማክበርና በማስከበር፤ ወንጀልን በመከላከል፣ ሰላምና ደህንነት በማረጋገጥና የመንግስትንና የህዝብን ጥቅም በማስጠበቅ፤ የሕዝብ ዓመኔታ ያተረፈ ተደራሽ፣ ቀልጣፋ፣ ፍትሃዊና ውጤታማ የፍትህ አገልግሎት መስጠት፡፡

 

እሴቶች

  • ሰብዓዊ ክብር
  • የሕግ የበላይነት
  • ታማኝነት
  • ተጠያቂነትና ግልጽነት
  • ሙያዊ ብቃት/ፕሮፌሽናሊዝም/
  • ትብብርና አጋርነት
  • ፍትሐዊነት